Retromiks - om å selge bruktvarer på nettet

Retromiks - om å selge bruktvarer på nettet

Etter å ha solgt på nettstedet Epla et par års tid,  var tiden nå kommet til å samle tilbudet.

På Epla hadde jeg to «butikker» Nordisk retro og Retromiks. Nå slår jeg den sammen i en netthandelsløsning under navnet Retromiks.

Salget skjer fortsatt på hobbbasis. Bruktsalget er ikke noen heltidsbeskjeftigelse for meg, og uten noen fysiske utsalg, verken i egne lokaler, på markeder eller i pop-upbutikker,  er ikke grunnlaget der, så langt, for å registere salget som et foretak. Forhåpentligvis vil det utvikle seg i den retningen etterhvert. 

Nordisk retro navnet forsvinner, men du vil naturligvis finne et rikholdig utvalg både av norske og europeiske vintagegjenstander på dette nettstedet. 

Et fantastisk bruktmarked i Norge

Vi er heldige i Norge. Vi har et så fantastisk bruktmarked, et marked som er både rikholdig og spennende. Det er kjempemye klær, bruks- og interiørgjenstander å få tak i.

Vi har derfor et godt utgangspunkt for å kjøpe brukt i stedet for nytt. Det er ikke mye en ikke kan finne i bruktmarkedet. Etter min mening er det mye bedre og mer miljøvennlig å gjenbruke enn å produsere nytt, selv om vi naturligvis også i fremtiden vil ha nyproduksjon.

Gjenbruk for en grønnere verden

Slagordet jeg har valgt for dette bruktsalget er «Gjenbruk for en grønnere verden».💚

Jeg håper at vi i samfunnets varemarked i større grad kan gjenbruke allerede produserte varer. At bruktkjøp blir en trend og at det blir en vanlig måte konsumere varer på, som et tillegg til bærekraftig nyproduksjon.  Jeg håper vi utvikler en økonomi som er sirkulær, slik at vi tar bedre vare på jordens knappe ressurser.

Gjenbruk er et viktig bidrag til et bedre klima og miljø.

Det å få ned overforbruket av nye varer er et av mange skritt på veien til en mer bærekraftig produksjon. 

Back to blog