Shipping policy

På forsendelser fra dette nettstedet er det en frakt på kr 70,-. Ved salg til utlandet er det egne satser.

Fraktprisen gjelder uansett hva du kjøper, enten det er stort eller lite, klær eller gjenstander.